top of page

Dzieci Krzyża

Apostolat modlitwy dla dzieci za kapłanów i prześladowanych chrześcijan

„Dzieci Krzyża” to Apostolat Modlitwy, w skład którego wchodzą przede wszystkim dzieci oddane modlitwie za księży i ​​prześladowanych chrześcijan. Te małe wieczerniki modlitewnej Miłości spotykają się w pierwszy piątek miesiąca, aby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia, jedną dekadę Różańca, Koronkę Bolesną (jeśli czas na to pozwala) i spontaniczną modlitwę dzieci za kapłanów i prześladowanych chrześcijan na całym świecie. świat. Dzieci są proszone i zachęcane, aby przyniosły ze sobą zdjęcia na te spotkania modlitewne wszystkich kapłanów i prześladowanych chrześcijan / wspólnot, które chcą konkretnie włączyć do modlitwy. Módlmy się, aby ten mały, ukryty apostolat dziecięcej miłości rozprzestrzenił woń łaski na cały świat.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Z Listu Jana Pawła II do dzieci opublikowanego 13 grudnia 1994 roku:

„... Jezus i Jego Matka często wybierają dzieci i wyznaczają im ważne zadania dla życia Kościoła i ludzkości ... Odkupiciel ludzkości wydaje się dzielić z nimi swoją troskę o innych: o rodziców, o innych chłopców i dziewczynki Z niecierpliwością czeka na ich modlitwy. Jaką ogromną moc ma modlitwa dzieci! To staje się wzorem dla samych dorosłych: modlitwa z prostym i całkowitym zaufaniem oznacza modlitwę tak, jak modlą się dzieci ...

I tutaj dochodzę do ważnego punktu tego Listu: na zakończenie tego Roku Rodziny, drodzy młodzi przyjaciele, pragnę wam powierzyć problemy waszych własnych rodzin i wszystkich rodzin w świat. I nie tylko to: mam również inne zamiary, aby was prosić o modlitwę. Papież bardzo liczy na wasze modlitwy. Musimy modlić się razem i żarliwie, aby ludzkość, złożona z miliardów istot ludzkich, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą i mogła żyć w pokoju. Na początku tego listu wspomniałem o niewypowiedzianym cierpieniu, którego wiele dzieci doświadczyło w tym stuleciu i które wiele z nich nadal znosi w tej chwili. Iluż z nich, nawet w dzisiejszych czasach, staje się ofiarami nienawiści, która szalejąca w różnych częściach świata: na przykład na Bałkanach iw niektórych krajach afrykańskich. Rozmyślając o tych faktach, które napełniają nasze serca bólem, postanowiłem prosić was, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście wzięli na siebie obowiązek modlitwy o pokój. Wiesz dobrze: miłość i harmonia budują pokój, nienawiść i przemoc go niszczą. Instynktownie odwracasz się od nienawiści i pociąga cię miłość: dlatego Papież jest pewien, że nie odrzucisz jego prośby, ale włączysz się w jego modlitwę o pokój na świecie z takim samym entuzjazmem, z jakim modlisz się o pokój i harmonię we własnych rodzinach ... ”

Mary Kloska mówi o swoim apostolacie w dniu

`` Dzieci Krzyża ''

(podając przykłady dzieci, które były świętymi!)

Aby zostać Darczyńcą MIESIĘCZNYM Mary's Ministry, zobacz:

www.patreon.com/marykloskafiat

 

 

 

 

Aby przekazać darowiznę bezpośrednio na BEZPŁATNE KSIĄŻKI dla prześladowanych chrześcijan , zobacz:

 

https://www.gofundme.com/f/out-of-the-darkness-for-persecuted-christians

I

https://www.gofundme.com/f/the-holiness-of-womanhood-for-persecuted-christian

Oto kilka zdjęć z Pakistańskiej Grupy Modlitewnej dla Dzieci ze świadectwem prowadzącego tę grupę:

„Pozdrowienia dla Ciebie Mary…

Bardzo się cieszę, że mogę się z wami podzielić, że właśnie teraz odbyliśmy wspaniałą sesję modlitewną z „Krzyżem Dzieci”. To było przeżycie pełne Ducha Świętego. Dzieci modliły się za wszystkich prześladowanych chrześcijan w Pakistanie i na całym świecie. Dzieci modliły się także za wszystkich księży na całym świecie, a także w Pakistanie.

Odprawiliśmy specjalną krótką modlitwę za pielęgniarki, które ostatnio fałszywie oskarżono o bluźnierstwo i przeżywanie zagrożeń życia. W oczach wszystkich dzieci były łzy.

Na koniec zachęciłem wszystkie dzieci do napisania listów z podziękowaniami do Boga za wszystkich kapłanów, którzy zawsze robią wszystko, co w ich mocy, aby dać nam wskazówki.

Następnym razem poprosiłem ich, aby przynieśli ze sobą zdjęcia kapłanów i prześladowanych chrześcijan.

Jestem świadkiem, że nasz mały pokój był pełen Ducha Świętego.

Dziękuję Bogu i dziękuję za motywację i błogosławieństwa.

Dzielę się kilkoma zdjęciami z dzisiejszej sesji modlitewnej. I proszę, użyj tych zdjęć, aby rozpowszechniać nasze przesłanie pokoju.

Uwaga: potrzebuję również waszych dalszych modlitw, ponieważ zacząłem tłumaczyć książkę „W cieniu Matki Bożej - duchowość modlitwy za kapłanów. Skorzystałem dzisiaj z kilku odniesień z tej książki oraz z „Out of Darkness”.

Modlę się również, aby Bóg dał nam trochę funduszy, abyśmy mieli jeszcze kilka książek o Świętości Kobiecości i kilka darmowych książek „Wyjście z ciemności”

Wiele osób prosi o książki, ale przykro mi, że nie mogę ich dać za darmo. Niech Bóg udzieli nam pomocy, abym mogła im udzielać, gdy są naprawdę w potrzebie.

Jeszcze raz dziękuj Bogu za wszystko, co dla nas robi. Dziękuję również Bogu za Twoje życie, Maryjo. Dziękujemy za bycie światłem i nadzieją w naszych ciemnościach i rozpaczy tutaj, w Pakistanie.

Błogosławieństwa. "

21 maja 2021 r

Grupy modlitewne „Dzieci Krzyża” naprawdę szybko rozprzestrzeniają się w Pakistanie, aby modlić się za księży i ​​prześladowanych chrześcijan. Nadal potrzebujemy 1050 dolarów na wydrukowanie kopii mojej książki „W cieniu Matki Bożej: duchowość modlitwy za kapłanów”, abyśmy mogli je przekazać kapłanom i katechistom oraz dorosłym prowadzącym te grupy. Potrzebujemy też prawie 600 dolarów na podobną pracę w Nigerii. Proszę, módlcie się, aby ludzie byli hojni. Przeczytaj te świadectwa i skorzystaj z tego linku Gofundme.

Jeśli chcesz być częścią grupy Dzieci Krzyża, aby modlić się w tych intencjach, skontaktuj się ze mną. Ci, którzy mieszkają blisko mnie, są zaproszeni do modlitwy ze mną w pierwszy piątek miesiąca o 3:30. Inni mogą założyć małą grupę z własnymi dziećmi lub dziećmi z sąsiedztwa. Zobacz ten link lub skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji:

https: //www.marykloskafiat.com/children-of-the-cross ...

 

I proszę, módlcie się za mojego tłumacza Aqifa , który robi to wszystko za darmo, by po prostu głosić Ewangelię! Wysłał mi następujący list. Koniecznie przeczytaj podpisy poniższych zdjęć:

„Pozdrowienia Pana i Pani z wami!

Bardzo się cieszę, że mogę się z wami podzielić, że za te dwie książki mieliśmy małą modlitwę dziękczynną. Modliliśmy się za wszystkich, którzy pomogli nam swoją modlitwą i oczywiście funduszami. Specjalną modlitwę pomodliliśmy się za dr Sebastiana, który jest zawsze obecny, aby nas zachęcić i dostępny dla naszych prześladowanych chrześcijan w naszym kraju.

Szczególnie modliliśmy się za Marię Kloską, której książki naprawdę dały naszemu ludowi nadzieję, miłość, zrozumienie, godność, pokój i źródło poznania Jezusa.

 

Podzieliłem się kilkoma zdjęciami, w których piszą o naszych Dzieciach Krzyża.

Mam plan, że poprzez te grupy będę angażować się w grupy kobiet, grupy młodzieżowe i inne osoby starsze w społeczności. A potem wykorzystam te dwie książki, aby ugasić ich duchowe pragnienie i zapewnić im trochę pokoju, nadziei i miłości.

Księża na moim miejscu zawsze myśleli, że to oni mogą modlić się za innych. Ale kiedy podzieliłem się z kapłanami pomysłem, że mamy grupy, które będą się za nich modlić, naprawdę to docenili. Niewielu z nich było pokornych, aby przyznać, że potrzebują ludzi, którzy się za nich modlą.

 

Chciałbym się podzielić tym, że na moim miejscu istnieje przepaść między świeckimi a kapłanami. Kiedy więc rozmawiałem z kapłanami, powiedzieli, że naszą modlitwą jest, aby książka „W cieniu Matki Bożej” nawiązywała kontakty z ludźmi i księżmi.

 

Modliliśmy się także w naszych grupach, aby Bóg dał nam możliwość wydrukowania tej książki. Potrzebujemy pieniędzy, aby rozpocząć drukowanie. (Łącznie 1050 USD).

Nasi ludzie codziennie cierpią i przeżywają emocjonalny i fizyczny ból. Wiele razy nie mają co jeść. Dzieci nie mają pojęcia o Bogu i dlaczego powinny się modlić. Nic nie wiedzą o Jezusie. Większość z nich nie wie o Matce Marii. Książki te stają się źródłem wiedzy, dlaczego powinni się modlić, stopniowo poznają, kim jest Bóg, kim jest Jezus.

Dziękuję za twoje książki, za twoją mądrość, dzięki Bogu, który używa twoich książek w moim kraju.

Błogosławieństwa! ”

Grupa modlitewna Dzieci Krzyża w Nigerii:

Dzieci Krzyża w Pakistanie:

  niedziela, 3 października 2021

„...udostępniłem również kilka zdjęć Dzieci Krzyża. Dzieci Krzyża naprawdę rosną w liczbę i duchowość. Są też dzieci innych religii. Te dzieci modlą się wiernie i regularnie. Dzięki Bogu za Twoje nadchodząca książka o formacji dzieci. Naprawdę potrzebujemy tej książki. To smutne, że brakuje nam materiałów dla dzieci. Ale dziękuję wam..."

3 grudnia 2021 Z Pakistanu:

Pozdrowienia

Grupa Dzieci Krzyża właśnie skończyła różaniec i nabożeństwo i podzieliła się swoimi zdjęciami. Spotykają się w każdy piątek na modlitwę.

Dzisiaj szczególnie modlili się za wszystkie projekty. Modlili się za Nigerię, Afganistan, Meksyk, Belize, Kolumbię, Amerykę Środkową i Pakistan. Wierzymy, że Bóg zapewni.

Modlą się regularnie o Bożą opatrzność. Nauczycielka tej grupy podzieliła się tym, że teraz same dzieci przychodzą się modlić. Przyprowadzają też nowych towarzyszy.

Tym razem do modlitwy wybrali kapłanów i prześladowanych chrześcijan.

To gorzka rzeczywistość, że czasami księża u nas nie mają dobrych przykładów (wzorów do naśladowania). Tak więc te dzieci i nauczyciele zdecydowali, że nie znając ich (księży), będą się za nich modlić potajemnie. Tym razem to zrobili.

Wczoraj pojechałam też do innego miejsca, gdzie utworzyłam jeszcze jedną grupę Dzieci, w tym dwie z innych religii. Wkrótce podzielę się tym.

Dzieci Krzyża, Grupa Kobiet, praca misyjna, nowe nawrócenia i cały ten apostolat rozwija się dobrze pod działaniem Ducha Świętego.

Błogosławieństwo. 

Niewiele jest dzieci w szkółce niedzielnej, ale dzieci krzyża to pierwsza posługa tutaj, w której dzieci gromadzą się tylko na modlitwę.

A grupy z dziećmi innej religii nigdy wcześniej nie istniały. 

Są grupy dorosłych, które pracują na rzecz harmonii międzywyznaniowej, ale prowadzą spotkania w dużych restauracjach. ale na ziemi nie ma pracy.

Te dzieci są niewinne i pełne wiary. 

Dziękuję Ci Maryjo,  kto jest głównym powodem tego wszystkiego. I oczywiście nasza Pani, Jej Syn i Duch Święty są zawsze tam.

Błogosławieństwa”.

5 grudnia 2021 - Z Pakistanu

„Dzieci modliły się za duszę człowieka ze Sri Lanki. Odbyliśmy dziś długą modlitwę za wszystkich prześladowanych ludzi na całym świecie. Ta pewna grupa dzieci postanowiła udać się na to miejsce, aby się modlić. możliwy.

Specjalnie modliliśmy się za wszystkie projekty, zwłaszcza w Ameryce Środkowej, Nigerii, Afganistanie i Pakistanie.

Jak podzieliłem się z wami o nowej grupie. Odwiedziłem go więc dzisiaj. Napisałem imiona dzieci i odbyłem małą sesję modlitewną. Ta nowa grupa modliła się także za prześladowanych i za wszystkie nasze projekty. W tej grupie mamy niewiele muzułmańskich dzieci.

Udostępniam zdjęcia tych obu grup.

To naprawdę niesamowite, że misjonarz (Joshua) bardzo pomaga. Bóg go używa. Po tej misji jest całkowicie odmieniony.

Chciałbym, aby Bóg nadal zapewniał, abyśmy mogli kontynuować tę misję. Modlimy się również o przedruki tutaj w Pakistanie. To jest naprawdę potrzebne. Dzieje się wiele cudów. Wasze książki przynoszą pozytywne zmiany. Naprawdę wierzę, że dzieci mają moc w swojej modlitwie.

Mam nadzieję, że wkrótce posłucham więcej z Afganistanu.

To naprawdę niesamowity i prawdziwy czas łaski, że nawet w tym trudnym czasie te grupy szerzą pokój, nadzieję i światło.

Mamy całkowitą wiarę w modlitwy naszych dzieci, które Bóg i Matka Boża zatroszczą o Amerykę Środkową i inne miejsca.

Ta posługa rośnie w liczbę i miłość Boga.

Błogosławieństwa! "

2 marca 2022

ŚRODA POPIELCOWA W KOŚCIELE PRZEŚLADOWANYCH – Notatka z naszych grup modlitewnych „Dzieci Krzyża” w Pakistanie. W Liście do dzieci św. Jana Pawła II napisał, że modlitwie dzieci powierzył najtrudniejsze problemy świata, zwłaszcza pokoju na świecie. Te dzieci (którego życie jest zagrożone z powodu ich chrześcijańskiej tożsamości) spędziły dzisiaj na modlitwie i poście o nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie. Gdyby tylko więcej dorosłych poszło za ich przykładem!
Zarówno katolicy w Pakistanie, jak i ukrywający się w Afganistanie wykorzystali refleksje z mojej książki „Out of the Darkness” o wewnętrznym cierpieniu Chrystusa do swoich nabożeństw/medytacji w Środę Popielcową. Jeśli nie masz własnej kopii tego - zrób to teraz! Wciągnie cię tak głęboko w Serce Jezusa.


" Pozdrowienia
„Dzieci Krzyża” miały dziś bardzo refleksyjną i błogosławioną Środę Popielcową. Zaskakujące jest dla mnie to, że wszyscy nauczyciele i małe dzieci pościli dzisiaj specjalnie dla nawrócenia rosyjskiego i pokoju na Ukrainie. Będziesz szczęśliwy i zaskoczony, gdy dowiesz się, że wiele osób tutaj prosi mnie, aby pragnęli pojechać do Rosji i tam odmówić różaniec.
Przygotowali plansze i niewiele dzieci zapisało na kartach intencje modlitewne.
Mam zamiar podzielić się z tymi nauczycielami i dziećmi wnikliwymi historiami i żywymi doświadczeniami, które napisałeś w „Serce zamarznięte na pustkowiu”. Jestem pewien, że to ich uszczęśliwi i zmotywuje do dalszych modlitw.
Uczestniczyłem w tej modlitwie w grupie w pobliżu mojego domu.
Nauczyciele pomogli wszystkim grupom i mieli refleksję z „Out of the Darkness”.
Każdego roku ludzie chodzą do kościołów w Środę Popielcową, ale w tym roku wielu nauczycieli, rodziców i dzieci przyznaje, że teraz dzięki tej książce „Z ciemności” mają jasny kierunek. Korzystam z tej książki przez cały okres Wielkiego Postu, aby zagłębić się w mękę Jezusa.
Ta ministerstwo będzie prowadzić wiele rozmów i warsztatów, a my będziemy korzystać z tej książki.
Zaplanowałam również kontynuację „Świętości Kobiecości” z kobietami i mężczyznami.
Ta posługa rozwija się w moim kraju i zmienia życie wielu.
…Bardzo się cieszę, że dostałem e-mail z Afganistanu… W środę popielcową wykorzystali twoją książkę „Out of the Darkness”…”

Dzieci Krzyża w Nigerii i Pakistanie

Z PAKISTANU:

24 marca 2022

Pozdrowienia!

Jak się z wami podzieliłem, nauczycielka przesłała mi kilka zdjęć modlitwy różańcowej „Dzieci Krzyża”. Było bardzo ciemno i wtedy nie było prądu, dlatego zdjęcia nie są wyraźne. Wysłała też wiele świadectw. Posyłam Ci kilka:

Shazia (uczennica): Shazia to imię małej dziewczynki w czarnych spodniach i pomarańczowej koszuli na jednym ze zdjęć. Ona nie jest chrześcijanką. Ale ona uczestniczy w tej modlitwie różańcowej od kilku miesięcy. Teraz, według nauczyciela, modli się wierniej niż wiele innych chrześcijańskich dzieci. Sama Shazia wzięła na siebie odpowiedzialność za wzywanie wszystkich dzieci w piątki na różaniec. Nie jest chrześcijanką, a jednak nazywa naszą panią swoją matką.

Farhat (nauczyciel i lider tego centrum): Ta pewna nauczycielka powiedziała, że odkąd rozpoczęła ten Różaniec, Bóg błogosławi ją i całą jej rodzinę. Doświadczyła pokoju i jedności w swojej rodzinie. Przyznaje też, że w szczególny sposób odczuła obecność Matki Bożej w swoim domu. Przyznała również, że „Świętość kobiecości” udowodniła, że życie jej i całej jej rodziny zmieniło się.

Mary i dr Sebastian, naprawdę osobiście czuję, że te grupy dzieci przynoszą zmiany w naszych rodzinach i ostatecznie w naszym społeczeństwie. Oczywiście ta zmiana jest z powodu Matki Bożej, ale nasza Pani wykorzystała te dzieci i nauczycieli jako zasoby.

Mary, tak, mała dziewczynka w pomarańczowym kolorze to muzułmanka. Jak wam powiedziałem, wiele dzieci muzułmańskich stało się częścią naszych grup. Nawet niewielu dorosłych muzułmanów nawróciło się na chrześcijaństwo. Ale naprawdę boimy się otworzyć to na ludzi, ponieważ jest to naprawdę niebezpieczne dla naszego życia. Ale jest to bardziej niebezpieczne dla życia tych muzułmanów, którzy się nawrócili, a nawet dla ich rodzin.

Więc milczymy i robimy to potajemnie.  

Długie wykłady (kazania), duże oferty pieniędzy i wiele innych atrakcji nie zrobiły tego, co zrobiły twoje książki. Ponieważ ludzie przyznają, że w swoich książkach doświadczyli Ducha Świętego. Wierzę też, że modlitwy dzieci mają prawdziwą moc nawracania innych.

Przyjdź Duchu Święty,

Przyjdź Matko Boża.

25 marca 2022

Pozdrowienia dla ciebie,

Mam nadzieję, że otrzymasz tę wiadomość w najlepszym zdrowiu.

Udostępniam kilka zdjęć i klipów wideo na temat biuletynu, który wysłałeś dla Pakistanu. Muszę przyznać, że wszyscy nauczyciele są bardzo szczęśliwi, mogąc przeczytać Twoje przesłanie. Udostępniam zdjęcia i filmy, na których nauczyciele i liderzy czytają to przesłanie i przygotowują się do pójścia do różnych grup „Dzieci Krzyża”.

Przetłumaczyłem ten list na urdu. Ale jest niewielu nauczycieli, którzy mogliby przeczytać to również po angielsku. Ten mały biuletyn odnowił duchową świeżość naszych nauczycieli. Mam nadzieję, że wkrótce podzielę się z wami zdjęciami dużych grup, w których ten list był czytany dzieciom. Wyślę Ci zdjęcia, jak tylko je otrzymam.

Chcę też podzielić się tym, że na jednym ze zdjęć widać małego chłopca (około 4-5 lat), który złamał nogi. Wspinał się na dach, poślizgnął i miał poważnie złamane obie nogi. Proszę, pamiętajcie o nim w swoich modlitwach (ma na imię Wakas). Płakał, a nauczycielka, która była tam, aby go zobaczyć, powiedziała mu, żeby nie płakał, bo mama Maria Kloska przesłała ci specjalną wiadomość. Kiedy ten mały chłopiec usłyszał tę wiadomość, był naprawdę szczęśliwy i zapomniał o swoim bólu. Ten chłopak nie potrafi dobrze czytać, ale trzymał ten list pod poduszką.

Dziękuję bardzo Maryjo za ten list. To wiele znaczy dla mnie i mojej posługi tutaj.

18 grudnia 2022 -OdPakistan:

Mamy 800 dzieci należących do naszych grup modlitewnych Dzieci Krzyża w Pakistanie – te dzieci spotykają się co tydzień, aby modlić się za prześladowanych chrześcijan, księży i innych spraw pro-life na całym świecie. Trudno jest zebrać myśli wokół 800 dzieci w grupach modlitewnych - dlatego lubię dzielić się zdjęciami i historiami z tych grup, aby każdy wiedział, za kogo proszę o modlitwy i dlaczego potrzebujemy wsparcia finansowego, aby kontynuować drukowanie książek dla uczyć i przewodzić tym grupom.

W tej chwili desperacko potrzebujemy 1400 dolarów na wydrukowanie 1000 dodatkowych egzemplarzy mojej książki „Wychowywanie dzieci do krzyża”, aby dalej szerzyć te grupy w Pakistanie i na Bliskim Wschodzie. Czy mógłbyś być hojny i pomóc?

Mój tłumacz stara się jak najczęściej odwiedzać te grupy i udzielać własnych rekolekcji zarówno dzieciom zgromadzonym na modlitwie, jak i dorosłym prowadzącym te grupy. W te Święta Bożego Narodzenia spotkał się z tą szczególną grupą, a na koniec dzieci zgłosiły się, aby złożyć obietnice, że będą wieść życie zgodnie z powołaniem dzieci krzyża. Pozwolę Aqif wyjaśnić tutaj te piękne obietnice:

„Pozdrowienia dla Was w Imię Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Naszej Pani,

Właśnie skończyłam małe rekolekcje z jedną z grup „Dzieci Krzyża”. To było niesamowite widzieć te małe dzieci medytujące, modlące się i śpiewające. Po rekolekcjach te dzieci, jedno po drugim, złożyły przed Bogiem przysięgę, że pozostaną oddane wizji Dzieci Krzyża. A naszą główną wizją jest modlitwa za wszystkich prześladowanych chrześcijan, o pokój, światło, sprawiedliwość, życie i nadzieję.

W końcu mogłem podzielić się kilkoma prezentami z tymi zasłużonymi dziećmi. rodzice powiedzieli ze łzami radości, że teraz poznajemy prawdziwy sens życia chrześcijańskiego. Teraz rozumiemy cel narodzin Jezusa.

Dzieci i ich rodzice byli wdzięczni za tę posługę i Maryję Kloską. Mary, mogłem również podzielić się z tymi grupami historią Twojego życia i Twoją misją. Wasze historie misyjne naprawdę ich uszczęśliwiły, podekscytowały i zmotywowały.

W przyszłym tygodniu (prawdopodobnie 21) będę miał rekolekcje z jeszcze jedną grupą. Postaram się też podzielić z nimi kilkoma drobnymi prezentami świątecznymi. Moim celem jest odbycie tego rodzaju małej modlitwy lub rekolekcji z tymi grupami. Postaram się je omówić w tym miesiącu, ponieważ jest ich teraz naprawdę dużo. Ale spróbuję.

Wtedy też będę miał rekolekcje z prowadzącymi (nauczycielami).

Teraz, dzięki tej służbie i książkom, dzieci i rodzice mówią, że teraz mają sens i cel obchodzenia Bożego Narodzenia.

Proszę o dalsze modlitwy w intencji zbliżających się rekolekcji.

Przyjdź Duchu Święty.

Maryjo, zawsze zachęcam dzieci i nauczycieli do korzystania z dokładnych fragmentów Twojej książki. Ponieważ te fragmenty są bardzo jasne i prawdziwe.

Kiedy więc składają obietnicę (rodzaj przysięgi), przygotowuję tę obietnicę w następujący sposób:

Korzystam z rozdziału czwartego „Dzieci w Piśmie Świętym”. Wszystko zostało stworzone przez słowo. Więc każde dziecko mówi, że Bóg powiedział „niech się stanie------- (wypowiada głośno swoje imię). Potem dziecko kontynuuje: Jestem stworzony w łonie mojej matki, powstałem dzięki Słowu Bożemu i przyszedłem być dzięki Jezusowi. Następnie składają własną obietnicę stosownie do swojej sytuacji.

Jak zeszłej nocy jeden młody chłopak złożył obietnicę, która mnie uszczęśliwiła i popłakałam.

Powiedział: „Bóg powiedział, niech będzie Naveed (Naveed to jego imię), zostałem stworzony w łonie mojej matki, przyszedłem na świat dzięki słowu Bożemu i przyszedłem na świat przez Jezusa. I obiecuję, że kiedy dorosnę, nigdy nie pobiję mojej siostry, żony i córki”.

Prawie płakałem. Ponieważ widział, jak jego ojciec zawsze bił matkę i siostry.

Teraz możesz sobie wyobrazić, jak ta książka (i inne książki) porusza i zmienia życie dzieci i dorosłych.

Następnie zawsze odwołuję się do siódmego rozdziału nauczyciela „Duchowe kierownictwo dla dzieci” i używam twojego fragmentu: „to, czego nauczysz się jako dziecko, zostaje z tobą na zawsze”. Dlatego zawsze zachęcajcie i nalegajcie na nauczycieli, że ważne jest, aby uczyć dzieci nawyku modlitwy.

W zależności od sytuacji używam różnych fragmentów tej książki (i innych książek).

Aby przekazać darowiznę, skontaktuj się ze mną osobiście, aby umówić się na wysłanie czeku do naszej Fundacji Fiata, przez paypal (przyjaciele i rodzina) lub venmo lub możesz łatwo kliknąć ten link tutaj:Idź mnie sfinansować.

An American Group of Children of the Cross:

bottom of page