top of page
Kliknij obrazek poniżej dla
Listy odtwarzania podcastów YouTube
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button

Mary Kloska's Vocation Story - powołanie do miłości

Odcinek 1 : -Wprowadzenie i Mary mówi na temat: „Czym jest serce, czym jest Fiat, a czym jest miłość ukrzyżowana”.

Odcinek 2: Mary mówi o swoim powołaniu i sercu jako pustelnica

Odcinek 3: Mary mówi o potężnym darze łez

Odcinek 4: Mary mówi o Ojcu, który zapewnia - życie ufające Bożej Opatrzności

Odcinek 5: Mary mówi o powołaniu do miłości

Odcinek 6: Mary mówi o małostkowości, pokorze i małej mamie Mary (Maria Bambina)

Odcinek 7: Mary mówi o Bożych łaskach milczenia, ukrycia i samotności

Odcinek 8: Mary mówi o darze duchowej przyjaźni

Odcinek 9: Maryja mówi o Pięćdziesiątnicy i Duchu Świętym

Odcinek 10: Maria mówi o Jezusie, wiecznym Arcykapłanie, dobrym pasterzu i kapłaństwie

Odcinek 11: Maryja mówi o Eucharystii i męczennikach eucharystycznych

Odcinek 12: Maryja mówi o wewnętrznym uzdrawianiu przez Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi

Odcinek 13: Mary mówi o wszystkim o aniołach

Odcinek 14: Mary mówi o strachu, niepokoju, zaufaniu i pewności siebie

Odcinek 15: Mary mówi o duchowym macierzyństwie i duchowym macierzyństwie kapłanów

Odcinek 16: Mary mówi o wielkim darze cierpienia, jakim jest Bóg

Odcinek 17: Mary mówi o rosyjskiej misji

Odcinek 18: Mary mówi o Bożym darze snu

Odcinek 19: Mary mówi o rosyjskiej duchowości Poustinika (Pustelnika), Strannika (Pielgrzyma), Staretza (Mądrego Starszego) i Urodivoya (Świętego Głupca)

Odcinek 20: Mary mówi o pracy misjonarskiej z sierotami w Afryce

Odcinek 21: Mary mówi o swojej nowej książce „Świętość kobiecości”.

Odcinek 22: Mary mówi o królowaniu Marii i tytułach Marii

Odcinek 23: Mary mówi o Bożym darze pokoju

Odcinek 24: Mary mówi o urodzinach Matki Bożej, imieniu Maryi i jej bolesnym sercu

Odcinek 26: Mary mówi o ciemności, samotności i porzuceniu jedności z Jezusem Ukrzyżowanym (według św. Ojca Pio, św. Teresy z Lisieux i św. Jana od Krzyża)

Odcinek 26 - Maryja mówi o świętej Edycie Stein i św. Janie od Krzyża - Zjednoczenie z Jezusem Ukrzyżowanym

Odcinek 27 : Mary Kloska mówi o błogosławionym Tytusie Brandsmie - karmelitańskim kapłanie, który umarł w Dachau

Odcinek 28: Mary Kloska mówi o św. Teresie z Avili i francuskim karmelicie Pere Jacques Burnel -Union z Jezusem Ukrzyżowanym

Odcinek 29: Mary Kloska mówi o różańcu i swojej książce „Świętość kobiecości”.

Odcinek 30: Mary Kloska mówi o karmelitance św. Teresie Margaret Redi - byciu ofiarą miłości Najświętszego Serca

Odcinek 31: Mary Kloska mówi o darze bycia niepowodzeniem

Episode 32: „Alone with the Alone” - Mary Kloska mówi o życiu radykalnej samotności jako mieszkaniec pustyni

Odcinek 33: Mary Kloska mówi o Matce Boskiej Bolesnej i „Zmiękczaczu Złych Serc”.

Odcinek 34: Mary Kloska mówi o byciu świętą

Odcinek 35: Mary Kloska mówi o darze ubóstwa (na Adwent)

Odcinek 36: Mary Kloska mówi o Księdze Izajasza i „O antyfonach” na Adwent

Odcinek 37: Mary Kloska przemawia o św. Józefie na Adwent

Odcinek 38: Mary Kloska przemawia o pustyni, która staje się ogrodem adwentowym

Odcinek 39: Mary Kloska mówi o cnotach i wielbieniu Dzieciątka Jezus

Odcinek 40 - Maria Kloska mówi o Jezusie i dziele Bożej Opatrzności Ojca

Odcinek 43: Mary Kloska mówi o swojej książce „Wyjście z ciemności”

Odcinek 44: Mary Kloska mówi o cnocie czystości

Odcinek 41: Mary Kloska mówi o urodzinach i chrzcie

Odcinek 42: Mary Kloska mówi o tajemnicy Dzieciątka Ukrzyżowanego

Odcinek 45: Mary Kloska mówi o posłuszeństwie

Odcinek 46: Mary Kloska mówi o przygotowaniach do Wielkiego Postu

Odcinek 47: Mary Kloska mówi o sakramencie spowiedzi

Odcinek 48: Mary Kloska mówi o tożsamości Jezusa - jego stwierdzeniach „JA JESTEM”

Odcinek 49: Mary Kloska mówi o ranach i miłosierdziu Jezusa Chrystusa

Odcinek 50: Mary Kloska mówi o odszkodowaniu

Odcinek 55: Mary Kloska mówi o swojej książce „W cieniu Matki Bożej: duchowość modlitwy za kapłanów”

Odcinek 56: Mary Kloska mówi o życiu mszą

Odcinek 53: Mary Kloska mówi o zmartwychwstaniu i Wielkanocy

Odcinek 54: Mary Kloska mówi o Bożym Miłosierdziu, Nadziei i jej młodszym bracie Johnnym

Odcinek 57: Mary Kloska mówi o prześladowanych chrześcijanach i Jezusie, dobrym pasterzu

Odcinek 58: Mary Kloska mówi o dzieciach krzyża

Odcinek 59: Mary Kloska mówi o owcach i dlaczego święci potrzebują świętych

Odcinek 60: Mary Kloska mówi o małości i Duchu Świętym

Odcinek 61: Mary Kloska mówi o świętych, którzy byli duszami ofiar V

Odcinek 62: Mary Kloska mówi o ślubie duszy ofiary

Odcinek 51 : Mary Kloska mówi o Matce Bożej w Piśmie Świętym

Odcinek 52: Mary Kloska mówi o ukrzyżowanej miłości Jezusa, cierpieniach wewnętrznych i błogosławieństwach

Odcinek 64: Mary Kloska mówi o prawdzie, pięknie, miłości i sercach Jezusa i Maryi

Odcinek 63: Mary Kloska opowiada o swojej nowej książce „Serce zamrożone na pustkowiu: refleksje misjonarza syberyjskiego”

Odcinek 65: Mary Kloska mówi o Bożym darze pamięci

Odcinek 66: Mary Kloska mówi o sakramencie małżeństwa

Odcinek 68: Mary Kloska mówi o klauzurowym sercu

Odcinek 67: Mary Kloska mówi o oczach i uszach Jezusa

Odcinek 69: Mary Kloska mówi o drogocennej krwi Jezusa

Odcinek 70:  Mary Kloska mówi o tym, jak być duchowym Pachyderm

Odcinek 72:  Mary Kloska mówi o modlitwie o „rzeczy niemożliwe”

Odcinek 71:  Mary Kloska mówi o niewolnikach, którzy byli świętymi

Odcinek 73:  Mary Kloska opowiada o św. Róży z Limy i św. Marcinie de Porres

Odcinek 74:  Maryja Kloska mówi o modlitwie, łzach i św. Monika i Augustyn

Odcinek 75:  Mary Kloska mówi o słowach Matki Teresy i Jezusa „Pragnę”

Odcinek 76:  Mary Kloska opowiada o św. Miriam, małym Arabie i św. Karolu de Foucauld

Odcinek 77:  Mary Kloska mówi o listach duchowych świętych

Odcinek 78 : Mary Kloska mówi o swoim modlitewniku różańcowym „Poranku z Maryją”

Odcinek 79: Maryja Kloska mówi o mediach, ewangelizacji i św. Maksymilianie Kolbe i bł. Carlo Acutis

Odcinek 80: Mary Kloska mówi o dziesięcinie i jałmużnie

Odcinek 81 : Mary Kloska mówi o powołaniu misyjnym każdego chrześcijanina

Odcinek 82: Mary Kloska mówi o artystach chrześcijańskich

Odcinek 83:  Maria Kloska mówi o pielgrzymkach i Medziugorju

Odcinek 84:  Maria Kloska mówi o litanii do Imienia Jezus

Odcinek 85: Mary Kloska opowiada o swojej książce „Wychowywanie dzieci krzyża”

Odcinek 86 : Maria Kloska mówi o świętych, którzy zginęli za innych

Odcinek 87 : Maria Kloska mówi o Bogu przemawiającym przez Pismo podczas mszy

Odcinek 88:  Mary Kloska opowiada o swoich latach na Uniwersytecie Notre Dame

Odcinek 89:  Mary Kloska mówi o swoich książkach i służbie

Odcinek 90 : Mary Kloska rozmawia z Clare Ten Eyck o swoim powołaniu na konsekrowaną wdową 

Odcinek 91 : Rekolekcje Mary Kloski z ciemności - Dyskusja nr 1 Ciemność, bezruch i cisza

Odcinek 92 : Rekolekcje Mary Kloski z ciemności – rozmowa nr 2 Eucharystia, spowiedź i krzyż

Odcinek 93: Rekolekcje Mary Kloski z ciemności — Dyskusja #3 Littleness and the Cross

Odcinek 94:  Rekolekcje Mary Kloski z ciemności — rozmowa nr 4 Oblubieńcza miłość i krzyż

Odcinek 95: Rekolekcje Mary Kloski z ciemności — rozmowa nr 5 Zmartwychwstanie, Maryja i Krzyż

Odcinek 96: Mary Kloska mówi o pracy misyjnej w Rosji i Bożym planie

Odcinek 97 : Mary Kloska opowiada o „Pamiętniku łaski” i Fundacji Fiata

Odcinek 98:  Mary Kloska mówi o Wielkanocy: Nowy Adam, Nowa Ewa, Nowe Niebo i Nowa Ziemia

Odcinek 99:  Mary Kloska przemawia do „grupy modlitewnej Fiata” w Kolegium św. Marii

Odcinek 101 : Mary Kloska mówi o byciu ziarnem, które umiera (aby wydać owoce)

Odcinek 102 : Mary Kloska mówi o swoich ikonach Maryi

Odcinek 103 : Maria Kloska mówi o życiu z miłością Ducha Świętego

Odcinek 104:  Mary Kloska opowiada o swojej najnowszej książce „House of Gold”

Odcinek 105:  Mary Kloska mówi o św. Marii Magdalenie i modlitwie

Odcinek 106: Mary Kloska mówi o odwadze, zaufaniu i życiu misyjnym

Odcinek 107: Mary Kloska mówi o wąskiej drodze, oczyszczeniu, cierpieniu i milczeniu

Odcinek 108: Mary Kloska mówi o świętych w Polsce

Odcinek 109: Mary Kloska opowiada o wrześniowych świętach maryjnych

Odcinek 110: Mary Kloska mówi o Ojcu Pio

Odcinek 111: Mary Kloska mówi o kobietach z Biblii

Odcinek 112: Mary Kloska mówi o pracy misyjnej na Bliskim Wschodzie

Odcinek 113: Mary Kloska mówi o Adwencie i Chrystusie, naszym świetle

Odcinek 114:Marii Kloskiej o Tajemnicach Radosnych Różańca i Matki Bożej z Guadalupe

Odcinek 115: Mary Kloska mówi o św. Hilarym z Poitiers

Odcinek 116: Mary Kloska mówi o znaczeniu czytania duchowego i pracy nad swoimi książkami

Odcinek 117: Mary Kloska mówi o poście (i Wielkim Poście)

Odcinek 118:  Maria Kloska mówi o radościach i smutkach św. Józefa

bottom of page