Rozmowa nr 1 – Ciemność, bezruch i cisza

Dyskusja #2: Eucharystia, Spowiedź i Krzyż

Dyskusja #3: Małość i Krzyż

Dyskusja nr 4: Oblubieńcza miłość i krzyż

Dyskusja #5: Zmartwychwstanie („A w miejscu, gdzie Jezus został ukrzyżowany, był ogród…”)